Elrejtés

Bevezető

Azzal, hogy Ön belép a novakhunor.hu vagy drnovakhunor.hu valamely oldalára, cikkébe, aloldalára, Ön automatikusan elfogadja az alábbi feltételeket, még akkor is, ha nem regisztrált külön, ha fizetős szolgáltatást nem vesz igénybe. Ha ezt a tájékoztatót el sem olvasta, a honlap használatával, megnyitásával az alábbi feltételeket szintén maradéktalanul elfogadja.

Tartalom felhasználás

Az oldalon található képek, videók, cikkek vagy bármilyen egyéb tartalom átvétele, írások 3 mondatnál hosszabban történő idézése tilos, csak a szerző írásos, emailben történő engedélyével lehetséges. Ez alól kivételt képez a magáncélú felhasználás, amikor valaki magánszemélyként, közösségi oldalon, e-mailben, vagy akár nyomtatott formában megosztja a tartalmat ismerőseivel. Magáncélú megosztáskor 1500 karakterig (szóközökkel együtt) idézhető a tartalom.

Három mondat, vagy annál rövidebb idézés forrásmegjelöléssel lehetséges.
Az illetéktelen felhasználás büntető- és polgári jogi következményekkel, kártérítési igénnyel jár!
Ha konkrét kérdése, kérése vagy panasza van, írjon az info@novakhunor.hu címre!

Adatkezelési tájékoztató
(regisztráció, hírlevél, statisztikai adatok)

Az oldal a Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesületének kódexét teljes egészében elfogadja.

Az adatkezelő

Dr. Novák Hunor
1112, Budapest, Oltvány utca 14.
info@novakhunor.hu

Az adatkezelés célja:

Az adatkezelés célja a betegtájékoztatás, egészségügyi információk terjesztése, továbbá marketing, akár emaileken keresztül.

Az adatkezelés jogalapja:

Az emailekre történő feliratkozás önkéntes. Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése, az adatkezelési jogalap az Infotv. 5.§ (1) bek. a) része. Továbbá a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény, a Ptk. (2013. évi V. törvény), a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény, valamint a Kúria (Legfelsőbb Bíróság) PK 12. és 14. számú kollégiumi állásfoglalásaiból fakadóan kerül sor az adatkezelésre, ezek képezik a jogalapot.

18 éven aluliak kizárólag törvényes képviselők (például szülők) hozzájárulását követően adhatják meg adataikat. 18 éven aluliak számára a honlap használatát nem ajánljuk, az kizárólag felnőttek számára készült.
Az oldalon minden olyan magatartás, megnyilvánulás tilos, ami magyar vagy EU-s törvénybe, jogszabályba ütközik. A novakhunor.hu és drnovakhunor.hu jogosult a felhasználók adatait, hozzászólásait törölni, a felhasználási feltételeket és jogszabályokat megsértő felhasználót törölni és kitiltani.

A kezelt adatok köre:

Név, email cím.

Adatkezelés időtartama:

Az adatkezelés a leiratkozásig, adatok törlésének kéréséig tart. A tényleges törlés a kéréstől számított 25 munkanap, amelynek során az oldalon tárolt összes adat kivétel nélkül törlésre kerül az Adatkezelőnél, azonban ezeket rendőrségi, bűnügyi vagy jogi eljárás esetében köteles megőrizni. A személyes adatok kezeléséről az info@novakhunor.hu címen tájékoztatást kérhetnek az érintettek, amely kérés akkor tekinthető jogilag hitelesnek, ha az alapján beazonosítható a kérelmező fél, és a regisztrációval együtt megadott emailcímről érkezik a kérés, kérelem.
Az adatok törlésének határideje: a hírlevélről történő leiratkozásig, vagy a regisztráció törléséig, továbbá visszavonásig. A hírlevelek továbbításának megtiltását és a személyes adatok törlését vagy módosítását a megküldött hírlevélben található linkre kattintva lehet kérni, kérelmezni. Minden hírlevél alján leiratkozási link található.

Adatfeldolgozó igénybevételéről:

A személyes adatok tárolása a listamester.hu-n valósul meg, mely a novakhunor.hu hírlevélküldő rendszerének feliratkozó paneljének valamint a hírlevelek kiküldését végrehajtó rendszer tulajdonosa. A www.listamester.hu-n további információk találhatók az adatok kezeléséről.
A személyes adatok felhasználása a célnak megfelelően történhet, az adatvédelmi elveknek és jogszabályoknak megfelelően kezelve, az adatkezelőn és az adatfeldolgozón kívül harmadik félnek semmilyen személyes adat nem kerül átadásra.
Egyes esetekben (bírósági felszólítás, rendőrségi ügy, jogi procedúra, jogsértés vagy annak alapos gyanúja esetén az érintett fél adatait a novakhunor.hu vagy drnovakhunor.hu továbbadhatja harmadik személy számára.
A novakhunor.hu és drnovakhunor.hu a felhasználók, látogatók bármilyen adatának rögzítése, kezelése előtt részletes, érthető és figyelemfelkeltő figyelmeztetést tesz közzé, amiben tájékoztatja a felhasználót az adatkezelés céljáról, módjáról, elveiről és szabályairól. Azokban az esetekben, amikor ez nem szükséges, felhívjuk a figyelmet az adatszolgáltatás önkéntes mivoltára. Az azonosító, név, e-mail cím, dátum, időpont adatokat kezeljük a hírlevélküldő rendszerben, ami a listamester.hu motorján keresztül működik, az adatkezelési elveik szerint. Az adatkezelés a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) bejelentésre került, regisztrálva lett. Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-szám: NAIH-88615/2015.
A beérkező adatokat az adatkezelő nem módosítja és nem ellenőrzi, az adatok valódiságáért, megfelelő mivoltáért az adatot megadó személy tartozik felelősséggel. Bármely adat - beleértve az emailcím megadását is - megadásával a megadó fél felelősséget vállal azért, hogy az emailcímmel egyedül ő rendelkezik és veszi igénybe a szolgáltatást. A regisztrációval, az ezzel kapcsolatos felhasználóval történő belépés és minden egyéb művelet kapcsán mindennemű felelősség a regisztráló felet illeti, terheli. Az adatok kezelése és megszerzése csak törvényes, tisztességes módon történhet, felhasználásuk és tárolásuk a törvénynek mindenben megfelelően kell történjen. Az adatok és tárolási céljuk arányosak, a célon túlmenően nem terjedhetnek indokolatlanul sem túl. Megakadályozandó az adatok szándékos vagy véletlen sérülését, módosítását, megsemmisülését, az azokkal való visszaélést és jogtalan hozzáférést, adatváltoztatást, biztonsági intézkedésekkel szükséges tenni a személyes adatok védelme, továbbá biztonsága érdekében.

A személyes adat az érintett kérésére zárolható, illetve akkor is, ha feltételezhető, hogy az adatok módosítása vagy törlése sértené a törvényt vagy az érintett érdekét, jogait. Az adatok módosításáról, zárolásáról vagy törléséről értesítendő a felhasználó és mindaz, aki adatait esetlegesen megkapta.

Statisztikai, nem személyes adatok:

Statisztikai, nem személyes jellegű adatok kezelésére jogosult a novakhunor.hu weboldal üzemeltetője:
Promocio (UK) Ltd. Magyarországi Fióktelep
1141 Budapest, Mogyoródi út 111. I./4
info@promocioukltd.hu

Statisztikai, nem személyes jellegű adatnak minősül:
  • Google Analytics által szolgáltatott adatok (http://www.google.com/analytics/)
  • Szervereink és a weboldal által naplózott adatok

Szervereink és a weboldal automatikusan naplóznak egyes információkat (IP-címek, böngészőprogram és operációs rendszer), amelyek összesítve segítik a portál fejlesztését. Mivel az IP címet nem a felhasználóhoz köthetően kezeljük – tehát a felhasználó az IP címen keresztül nem válik azonosítottá vagy azonosíthatóvá – ezért ez nem minősül személyes adatnak (Infotv. 3. § 1. pontja, Infotv. 3. § 2. pontja)
A statisztikailag elemzett, összegzett adatok összesített formájú vizsgálata és továbbadása harmadik fél (például hirdetők) számára tájékoztatás céljából - amelynek során a konkrét felhasználó semmilyen formában nem beazonosítható - nem minősül adattovábbításnak vagy adatkezelésnek a jogszabályi rendszer alapján. A novakhunor.hu vagy drnovakhunor.hu a felhasználók honlapon történő aktivitásáról, használati szokásairól a fejlesztés érdekében adatokat gyűjthet és tárolhat, olyan adatokat, amelyek nem kapcsolhatók össze egyéb formában megadott vagy más folyamat során keletkező adatokkal.
A novakhunor.hu és drnovakhunor.hu minden megtesz a kezelt és tárolt adatok védelméért, mindent megtesz azért, hogy az adatok ne kerülhessenek illetéktelen kezekbe, azok jogosulatlan felhasználása vagy módosítása ne történhessen meg, erre pedig figyelmezteti mindig a harmadik felet, aki esetlegesen a fentebb részletezett esetekben a személyes adatokat megkaphatja.
A cikkekben, beleértve ezen tájékoztatóban található szakkifejezéseket a magyar nyelv részének tekintjük, amelyek ismeretét természetesnek vesszük, azok ugyanis az általános egészségügyi, informatikai tudás részét képezik minden ember számára. Az oldal Magyarországon kívülről történő látogatása, használata esetén a felhasználó tudomásul veszi és elfogadja a magyarországi törvényi szabályozást, jogszabályokat és azokat kötelező érvényűnek tekinti.
A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról itt olvasható: Nemzeti Jogszabálytár (www.njt.hu)
Ha úgy érzi, adatkezelésünk nem megfelelő, írjon az info@novakhunor.hu címre a konkrét panasszal, ahol haladéktalanul igyekszünk rendezni a kérdést, kivizsgálni panaszát. Amennyiben válaszunkkal és vizsgálatunkkal nem elégedett, úgy panaszát, személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt képviseltetheti és érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat (H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, +36 (1) 391-1400, www.naih.hu, ugyfelszolgalat@naih.hu; 1530 Budapest, Pf. 5.).
A novakhunor.hu és drnovakhunor.hu fenntartja a jogot, hogy az adatvédelmi nyilatkozatot/szabályzatot, felhasználási szabályzatot és szerzői jogokat bármikor egyoldalúan módosítsa, az érintettek előzetesen történő kiértesítése, hozzájárulása nélkül. Az adatvédelmi szabályzat, szerzői jogokat illető szabályzat, felhasználási feltételek és cookie-kezelés hatályba lépésének dátuma 2016. szeptember 1., és a visszavonásig érvényes. A honlap használatával, böngészésével a fentieket maradéktalanul elfogadottnak tekintjük a felhasználó, látogató részéről.

Részletes jogi tájékoztató:

Az oldalon található információk a szerzők általános szakmai álláspontját, véleményét tükrözik, amelyek nem minősülnek orvos, védőnő, egészségügyi szakszemélyzet által végzett felvilágosításnak, vizsgálatnak, diagnózisnak és beavatkozásnak, ezeket nem helyettesítik, ezek csupán tájékoztató jellegűek. A honlap olvasása, az olvasott információk felhasználása, figyelembe vétele csak saját felelősségre történhet. Kérjük, konkrét panaszával, kérdésével mindig forduljon orvoshoz vagy más, megfelelő egészségügyi szolgáltatóhoz, szakemberhez, gyógyszerészhez! Az oldalon található, konkrét gyógyszerekkel, más készítményekkel, eszközökkel kapcsolatos kockázatokról és a mellékhatásokról mindenképpen olvassa el az elérhető betegtájékoztatót, vagy használati utasítást, vagy kérjen tájékoztatást a konkrét gyógykezelést vagy tájékoztatást nyújtó megfelelő szakembertől, így különösen kezelőorvosától, gyógyszerészétől, tanácsadójától! A tájékoztató anyagok, összefoglalók, írások, videók, illetve az ezekben foglalt szakmai információk felhasználásából, vagy azokban esetlegesen előforduló pontatlanságból, téves vagy elavult információból fakadó károkért felelősséget nem vállalunk.

A novakhunor.hu és drnovakhunor.hu található tartalom, képek, videók nem többszörösíthetők, nem reprodukálhatók vagy másolhatók, azok dr. Novák Hunor kizárólagos szellemi tulajdonát képezik, azokat nemzetközi és magyar jogok is védik. A novakhunor.hu és drnovakhunor.hu fenntart minden, a honlap bármely részét érintő reprodukálásával, terjesztésével vagy módosításával kapcsolatos jogot. Dr. Novák Hunor előzetes írásos, emailben történő hozzájárulása nélkül tilos az oldal részének vagy teljes egészének (beleértve a videók, képek, szöveg, táblázat, grafikai elemek, struktúra) reprodukálása, használata, átvétele, többszörösítése, forgalomba hozatala vagy árusítása. A stock photo oldalak, ügynökségek tulajdonában lévő, honlapon megjelenő, jogszerűen megvásárolt fotók szintén szerzői jogvédelmet élveznek, azokat tilos módosítani, saját, üzleti vagy bármilyen egyéb célra használni, átvenni, tovább adni, tárolni.
Tilos a novakhunor.hu és drnovakhunor.hu domaineken található bármilyen tartalom részleges (3 mondatnál hosszabb) vagy teljes részének nyilvánosságra hozatala, többszörösítése, reprodukálása, használata. Három mondatnál rövidebb idézés forrásmegjelöléssel lehetséges. Tilos továbbá előzetes írásbeli, emailben történő jóváhagyás nélkül a novakhunor.hu és drnovakhunor.hu oldalakon található tartalmat tükrözni, átvenni, újraközvetíteni még változatlan formában, forrásmegjelöléssel ellátva is.

Hozzászólások

Ha úgy érzi, egy hozzászólás sértő Önre vagy másra névre, kérjük tegyen panaszt, jelezze ezt a Facebooknak, vagy írjon a info@novakhunor.hu-ra, ahol megalapozott kérés esetén a kommentet töröljük.

A cikkekhez érkezett hozzászólások nem tükrözik a szerző és portál véleményét, nem követjük a hozzászólásokat és nincs tudomásunk minden hozzászólás tartalmáról. A hozzászólások a novakhunor.hu és drnovakhunor.hu domainen nem kerülnek tárolásra, azok ettől függetlenül, a Facebook tárhelyén kerülnek tárolásra, rögzítésre. A strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága 2016.02.02-i jogerős, precedens erejű határozata alapján sértő hozzászólások esetén nem a hozzászólásoknak felületet adó website, portál, hanem a hozzászólást elhelyező személy tartozik felelősséggel. Ezek értelmében hozzászólás esetén a hozzászólást író személyt terheli a felelősség hozzászólásáért.

Külső linkek és szolgáltatók

A novakhunor.hu és drnovakhunor.hu külső honlapokra mutató linkeket helyezhet el, amely külső websiteok tartalmáért, adat- és információvédelmi szabályaiért és gyakorlataiért, az azokon olvasható információk valósságát és biztonságosságát illetően nem vállal felelősséget. Amennyiben egyértelművé válik egy linkelt külső honlap káros, vagy az adott országban hatályos jogszabályokat sértő tartalma/tevékenysége, úgy novakhunor.hu és drnovakhunor.hu azokat a linkeket haladéktalanul eltávolítja.

A novakhunor.hu és drnovakhunor.hu oldalakon a hozzászólások, video/képmegtekintés, regisztráció és belépés során a felhasználást segítő külső szolgáltatókkal együttműködhet (például Google, Facebook, Ebay, Paypal, Barion), továbbá a látogatók statisztikai elemzéséért külső szolgáltatók segítségét veheti igénybe (Google Analytics), az ott megadott adatok kezelésért, biztonságosságáért a szolgáltaltók felelnek, és saját adatvédelmi iránymutatásuk mérvadó e tekintetben. A szolgáltatások által közzétett, továbbított vagy megosztott tartalom esetén kezelőnek a külső szolgáltató tekintendő, amelyekre vonatkozólag saját adatvédelmi szabályzatuk és felhasználási feltételeik mérvadóak, iránymutatók.

Cookie-k, azaz sütik használatáról

A novakhunor.hu és drnovakhunor.hu ún. cookie-kat, azaz sütiket használ, amik a kényelmesebb, felhasználóbarátabb böngészést és jobb élményt szolgálják. A cookiek használatára minden felhasználó figyelmét felhívjuk a honlap jól látható részén pop-upban, kiemelve, hogy a honlap további böngészése során a cookie-k használatához a felhasználó hozzájárul, és a cookie szabályzatot elfogadja. A cookie kis adatcsomag, amit minden jelentősebb böngésző támogat, és számos internetes szolgáltatás nyújtásához nélkülözhetetlen: szükséges a bejelentkezéshez, de a személyre szabott tartalom megjelenítéséhez, eléréséhez is. A sütik veszélytelen, apró fájlok, amelyet a honlapok számítógépén elhelyeznek, hogy jobbá tegyék a böngészést, statisztikai adatokat adjanak a portál számára a felhasználó érdeklődési köréről, demográfiai adatairól. Az adatkezelő ennek segítségével javíthatja, optimalizálhatja a honlap működését, valamint remarketing eszközökre használhatja azt például a Google és Facebook segítségével korábbi látogatásaik, érdeklődésük alapján. Ezen adatok tárolódnak sütikben, az adatkezelő azonban nem tudja ezek alapján beazonosítani a felhasználót, hanem csak összesített statisztikai adatokat láthat. A cookiek a böngésző kikapcsolása, a gép újraindítása után is számítógépén maradnak. A honlapon megtalálható lehet harmadik fél cookieja (például Google, Facebook, Youtube), ezen sütikre vonatkozó szabályokat a harmadik fél honlapjain találja meg.

A cookie-kat számítógépéről bármikor törölheti, böngészőjében pedig letilthatja azokat. Amennyiben a fentiekhez nem járulna hozzá, a sütiket, cookie-kat letilthatja saját kezűleg böngészőjében, a linkre kattintva megtalálja a leírást: Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, Safari stb. Továbbá a Google oldalán kijelentkezhet a Google által történő adatfelhasználás alól, továbbá egy másik Google oldalon minden Analytics-adatgyűjtés alól kijelentkezhet. Ezen az angol nyelvű oldalon pedig kijelentkezhet a harmadik fél által történő felhasználásból is. Amennyiben ezt nem teszi meg, a honlap böngészésével vagy a cookie-bar-jának, cookie pop-up ablakjának Elfogadom gombjára kattintásával elfogadja a cookiek használatát és felhasználási feltételeinket.

További infók a sütikről a Wikipédia oldalán, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) honlapján.
A honlap használatával, böngészésével a fentieket maradéktalanul elfogadottnak tekintjük a felhasználó, látogató részéről.
drnovakhunor.hu - novakhunor.hu
© Minden jog fenntartva